Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Vystavování a jiné informace o AA

Psa můžeme vystavovat od šesti měsíců až do vysokého stáří. Výstavní řád má velké množství tříd do kterých je možno psa/fenu hlásit.

Pro zařazení do té které věkové třídy je směrodatné stáří, které pes/fena dosáhne jeden den před datem konání výstavy.

Třída dorostu je vypisována pro štěňata ve věku 6 – 9 měsíců.
Zvířata jsou oceňována známkou Velmi nadějný a Nadějný.
Na některých výstavách (NV, MV) bývají ještě vypisovány závěrečné soutěže (do nich postupují oba VN1) také pro nejlepší dorost psy a feny zvlášť.

Třída mladých je pro mladé jedince ve věku 9 – 18 měsíců
Ocenění je podobné jako u dospělých a to:
Výborný, Velmi dobrý, Dobrý, Dostatečný, Nedostatečný
V1 mohou obdržet titul CAJC.

Mezitřída 15 – 24 měsíců

Třída otevřená nad 15 měsíců pro dospělé psy, kteří ještě nemají nárok na účast v jiných třídách (vítězů, pracovní).

Třída pracovní nad 15 měsíců, se složenou pracovní zkouškou uznanou ČMKU.

Třída vítězů – šampionů je otevřena pro nositele titulů. Vyžadované tituly bývají uvedeny v propozicích výstavy. U MVP je třeba potvrzený šampion země.
U nižších výstav (NVP, SV, KV, OV) stačí tituly NV, VSV, Kl.Vítěz . . .

Třída veteránů pro starší osmi let (v některých zemích nad 7 nebo nad 9 let).
V1 má právo účasti o nejlepšího veterána výstavy.

V mezitřídě + třídě otevřené + pracovní a vítězů může pes/fena s oceněním V1 získat titul CAC, a V2 pes/fena může obdržet res.CAC. Pokud byl CAC zadán jedinci s titulem Národního šampiona té země, kde probíhá výstava, přechází nárok na titul na res.CACe. Do PP se mu nezapíše (ten byl zadán a zapsán V1, CAC), ale smí ho použít, až bude žádat o přiznání titulu šampiona.

Majitel psa/feny si musí sám hlídat, zda pes s CAC je/není národní šampion.
Podobně pokud by byl CACIB přiznán jedinci s titulem Ich. (interšampion), přechází nárok na CACIB na psa/fenu s res.CACIBem. Nezapisuje se mu do PP (na dané výstavě byl druhý), ale smí ho použít při žádosti o Ich. Zde potvrzený titul provede FCI.

Klasifikace

Výborný - V - modrá stužka
Velmi dobrý - VD - červená stužka
Dobrý - D - zelená stužka
Dostatečný -fialová stužka
Nedostatečný
Neposouzen

U třídy dorostu se zadávají tato pořadí:

velmi nadějný VN - žlutá stužka
nadějný N - bílá stužka

 

U psů a fen oceněných známkou "Výborný" nebo "Velmi dobrý" a u třídy dorostu "Velmi nadějný" a "Nadějný" se stanovuje pořadí prvních čtyř jedinců.

Tituly

Udělení titulů není nárokové, tzn. že titul nemusí být zadán. Udělují se pouze při mimořádných kvalitách psa nebo feny.

CAJC ČR - čekatelství "Českého junior šampionátu" - zadává se psům a fenám oceněným ve třídě mladých známkou výborný 1
CAC ČR - čekatelství "Šampionátu krásy ČR" - zadává se psům a fenám oceněným v mezitřídě, ve třídě otevřené, pracovní a šampionů známkou výborný 1. Tento titul se může zadat i psovi nebo feně, kteří již titul "Český šampion" mají
CWC POL - Obdoba českého CAC
Res CAC - zadává se psům a fenám oceněným v mezitřídě, ve třídě otevřené, pracovní a šampionů známkou výborný 2. Rezervní CAC se uděluje jen při mimořádných kvalitách jedince, kterému by rozhodčí udělil CAC, kdyby na výstavě nebyl přítomen jedinec oceněný známkou "výborný 1". Pokud na výstavě získá CAC jedinec, který již má potvrzen titul Šampión krásy ČR, je přiznán titul CAC jedinci, který ve stejné třídě obdržel Res.CAC.
Nejlepší veterán zadává se nejlepšímu psovi nebo feně každého plemene ve třídě veteránů
Národní vítěz, BOB-národní vítěz - Nejlepší pes a fena plemene - zadává se psu nebo feně každého plemene. O titul soutěží psi nebo feny, kteří obdrželi titul CAC ČR. Zadává se na národních výstavách.
Vítěz Slovenska, Nejlepší pes, fena plemene Podmínky pro udělení tohoto titulu jsou obdobné jako u titulu Národní vítěz..
CACIB, Res CACIB - čekatelství titulu Interšampion - o tento titul soutěží zvlášť psi a feny, kteří ve třídách otevřené, mezitřídě, tř. pracovní a tř. šampionů obdrželi V1 nebo V2
BOB - vítěz plemene - o tento titul soutěží oba CAJC, CACIB pes a CACIB fena a nejlepší veterán. Toto ocenění obdrží jediný zástupce jednotlivých plemen, kterého rozhodčí určí jako nejlepšího z vystavovaných jedinců téhož plemene na té které výstavě. Tedy na výstavě je většinou zadáno tolik ocenění BOB, zpravidla tolik, kolik je přítomno plemen. Všichni nejkrásnější jedinci plemen, tedy s přiděleným oceněním BOB, pokračují do další soutěže probíhající na konci výstavy, o titul BIG (resp.BOG).
BIG, BOG - vítěz skupiny FCI - Plemena uznaná FCI jsou rozdělena do 10.skupin a v závěrečných soutěžích výstav je z každé skupiny vybrán nejhezčí zástupce. Účastní se všichni vítězové plemen; tedy všichni, kteří obdrželi titul BOB. Každý nejkrásnější pes - Vítěz skupiny obdrží titul BIG (někdy je používána zkratka BOG) a pokračuje do další soutěže, o titul BIS
BIS - vítěz výstavy - jedná se o ocenění, které se přiděluje ve finále výstavy, při soutěži o nejkrásnějšího psa výstavy (resp.výstavního dne). Do této soutěže nastupují všichni jedinci, kteří daný den obdrželi titul BIG - Vítěz skupiny.
Šampioni

Pro udělení šampionátu musíte napřed získat několik titulů.

Český junior šampion - pes nebo fena musí nejméně: 3x získat čekatelství na šampionát ve stáří 9 až 24 měsíců. Dvě z těchto čekatelství musí být získána ve tř. mladých (CAJC) a jedno (CAC) může být z mezitřídy, z tř. otevřené nebo pracovní. Tato čekatelství musí být zadána nejméně od dvou různých rozhodčích. Titul Český junior šampion uděluje na základě předložených dokladů ČMKU. Získaný titul neopravňuje k zařazení psa do třídy vítězů nebo šampionů, ale zapisuje se do průkazu původu jedince.
Slovenský junior šampion - Slovenský šampion krásy mladých - Podmínky pro udělení tohoto titulu na Slovensku jsou obdobné jako v České republice.
Český šampion - pes nebo fena musí nejméně: 4x získat čekatelství CAC z toho nejméně 2x na mezinárodní výstavě a ostatní na národních, speciálních nebo klubových výstavách. Všechna 4 čekatelství je třeba získat nejméně ve dvou výstavních sezónách (= 2 kalendářní roky) a nejméně od dvou rozhodčích.
Slovenský šampion - Slovenský šampion krásy - pes nebo fena musí získat nejméně:  4x CAC z toho nejméně 1x na mezinárodní výstavě a ostatní na národních, speciálních nebo klubových výstavách, nejméně od 2 rozhodčích a ve dvou výstavních sezonách. 1 CAC může být nahrazen 3 Res CAC, přitom CAC z mezinárodní výstavy může být nahrazen jen 3 Res CAC z mezinárodních výstav.
Polský šampion - pes nebo fena musí získat nejméně: 3x CWC z toho nejméně 1x na mezinárodní nebo klubové výstavě. Mezi prvním a posledním CWC musí uplynout nejméně 6 měsíců
Interšampion - Mezinárodní šampion krásy - podmínkou pro získání titulu je získání:
4x CACIB od tří rozhodčích ze tří států

 

PODMÍNKY CHOVNOSTI:

AMERICKÁ AKITA je zařazován do chovu na základě bonitace nejdříve od 15 měsíců věku a jedné výstavy pořádané klubem v jakékoliv třídě, kromě dorostu se známkou výborný nebo velmi dobrý.

Na základě rozhodnutí členů klubu AA vcházejí v platnost od........následující změny v chovnosti:

Uchovňovat lze jen ty jedince, kteří dosáhnou maximálního stupně DKK 2/2

Již uchovnění jedinci s vyšším stupněm DKK nebudou z chovu vyřazeni, ale při výběru chovných párů se bude postupvat dle následujícího vzorce:

kombinovat lze v součtu páru do výsledného čísla 6 ( tedy například : 3/3 + 0/0, 1/1 + 0/2 , 2/1 + 1/2 ....atd. )

Věk pro zařazení do chovu: Pes od 18 měsíců neomezeně. fena od l 8 měsíců do 8 let věku.
Počet vrhů : 1 vrh v jednom kalendářním roce

 

 

 

 
TOPlist